Про нас

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ САЙТІ! Якщо ви читаєте ці рядки, то перед вами постало питання якісного ведення бухгалтерії і ви замислюєтеся про її передачу аутсорсинговій компанії, зважуючи всі «за» і «проти». Професійний аутсорсинг бухгалтерських послуг стає все...
СТРАТЕГічна СЕСія ДЛЯ власників БіЗНЕСу 800 грн./год.
консультація провідного фахівця 850 грн./1 год.
ОПТИМіЗАЦіЯ податкового та кадрового обліку 850 грн./1 год.
професійний внутрішній аудит від 6000 грн./1 міс.
   
   
державна реєстрація юр. особи від 5000 грн.
РеєСтрація платника пдв 1500 грн.
ПіДГОТОВКА ДОКУМЕНТіВ і відповідей НА ЗАПити КОНТРОЛюючих органів 850 грн./1 год.
 
   
 
 

ВСІ ЦІНИ

1log                            

 

2fasad