Про нас

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ САЙТІ! Якщо ви читаєте ці рядки, то перед вами постало питання якісного ведення бухгалтерії і ви замислюєтеся про її передачу аутсорсинговій компанії, зважуючи всі «за» і «проти». Професійний аутсорсинг бухгалтерських послуг стає все...
СТРАТЕГічна СЕСія ДЛЯ власників БіЗНЕСу 800 грн./год.
АБОНПЛАТА ЗА ВЕДЕНня ФОП від 900 грн./міс.
Кадрове адміністрування (ЗА 1 ШТ. оД.) 550 грн./міс.
консультація провідного фахівця 850 грн./1 год.
відновлення бухгалтерського І податкового обліку за попередні періоди мін. ЗП/1 міс.
ОПТИМіЗАЦіЯ податкового та кадрового обліку 850 грн./1 год.
формування та здача звітності 700 грн./1 звіт
Економічний аналіз госп. діяльності (аудит)
6000 грн./1 міс.
відкриття компанії від 5000 грн.
РеєСтрація платника пдв
1500 грн.
представлення інтересів в держорганах 1200 грн./1 год.
ПіДГОТОВКА ДОКУМЕНТіВ і відповідей НА ЗАПити КОНТРОЛюючих органів
850 грн./1 год.
 

ВСІ ЦІНИ

1log                            

 

2fasad